Druhy vizitek

Vizitky můžeme rozdělit na více druhů: osobní (soukromé), firemní – podnikové, vizitky pro účely diplomatické a některé další. Podle druhu se liší i obsah vizitek.

Velikost vizitky podléhá v různých zemích místním zvyklostem. Bývá to zpravidla 6 x 9 cm, ale také 5 x 9 cm, 5,5 x 9,5 cm nebo 4,5 x 8,5 cm. Vizitky používané ve Velké Británii a skandinávských zemích mívají obvykle formát menší (4 x 7,5 cm). Standardní vizitka má rozměr 90x50 mm. V poslední době je ovšem velmi oblíbený tzv. EURO formát, tedy 86x54 mm. Tyto rozměry odpovídají formátům většiny vizitkářů a shodují se tak s většinou ostatních vizitek. Zaujmout může i oválná nebo čtvercová vizitka, ale zde je třeba myslet, aby tvar vizitky nepřevážil nad její funkčností. Zajímavým kompromisem může být použití standardního formátu vizitky se zaoblenými nebo zkosenými růžky. Na českých vizitkách je vždy nejprve uvedeno jméno a pak příjmení.

Firemní vizitky

Tento druh vizitek představuje dotyčnou osobu jako zaměstnance nebo představitele určité firmy či instituce. Vedle údajů o osobě (jméno a příjmení) obsahují tyto vizitky vždy označení instituce, její adresu, telefonní číslo, číslo faxu, e-mailovou adresu, webové stránky firmy, někdy i mobilní telefon. Název firmy by měl odpovídat označení v podnikovém rejstříku.

U jména musí být vždy uvedena funkce či pracovní zařazení. Čím vyšší funkce v hierarchii úřadu, firmy či instituce, tím méně údajů (jako je fax, telefon) vizitka obsahuje. Na těchto vizitkách se nikdy neuvádí soukromé údaje, jako bydliště, telefon domů atd. Číslo mobilního telefonu na svých vizitkách mívají pouze prodejci, zubní lékaři, advokáti či daňoví poradci apod. Je v jejich zájmu či v zájmu jejich firmy být kdykoliv ve styku se zákazníkem či klientem.

Pro správnou vizitku platí základní známé pravidlo, že méně znamená více. Nesnažte se proto za každou cenu na Vaši vizitku dostat všechny údaje o Vás a Vašich produktech, případně službách.

Vizitka se stala nedílnou součástí našeho života a i přes rozsáhlé využívání moderních prostředků má stále své opodstatněné využití.


Další stránka: Kalkulačka na vizitky