Druhy plastových karet

Diskontní plastové karty

– tzv. karty slev, které jsou nejrozšířenějším druhem plastových karet. Tím, že motivuje kupující, umožňuje zvýšit množství opakovaných nákupů, přilákat nové kupující, zvýšit objem prodeje a s minimálními náklady značně zvýšit zisk Vašeho podniku.

Pojišťovací plastové karty

– používají se jako diskontní karty, předpokládající poskytnutí slevy při úhradě pojišťovacích služeb, anebo jako plnocenná náhrada pojistky.

Klubové plastové karty

– slouží jako vizitky pro privilegované členy klubu, kasina, restaurace, baru, fitness centra apod.

Dárkové plastové karty (dárkové certifikáty)

– nová služba pro trh poskytovaná obchodními a servisními organizacemi. Umožňuje získat platbu předem za budoucí garantované nákupy či služby, přilákat nové kupující, zvýšit popularitu a reputaci firmy.

Identifikační plastové karty

– provedené ve formě plastových karet slouží jako dokument, osobní doklad, umožňují identifikovat majitele.

Magnetické plastové karty

– plastové karty, ve kterých je nositelem informace magnetický pruh, obsahující zakódovaný záznam údajů o majiteli karty.

Vizitní plastové karty

– plastové karty, obsahující příjmení, jméno, titul majitele karty a způsob spojení s nim. Vzhledem k jejich elegantnosti, originalitě provedení a trvanlivosti mají plastové vizitky nespornou přednost před obyčejnými papírovými.

Reklamní plastové karty

– reklamní prostředek, který má vyhraněný, individuální charakter a předpokládá se, že osloví každého individuálního potenciálního klienta. Plastová reklamní karta nese informaci o Vaši firmě, jeji službách, a je vlastně pozvánkou pro Vašeho kupujícího.

Dopravní plastové karty

– jízdenky na základě plastových karet, které se vyznačují svou praktičností a výhodností. Dopravní karty se používají k úhradě cestovného v metru, na železnici a v dalších oblastech pozemní dopravy.

Tankovací plastové karty

– plastové platební karty, vydávané dodavateli pohonných hmot nebo vlastníky sítě čerpacích stanic. Jsou určeny k bezhotovostní platbě za pohonné hmoty a rovněž zboží a služeb. Tankovací plastové karty jsou hojně využívány na čerpacích stanicích celého světa. Často se setkáváme s diskontními palivovými kartami, které opravňují ke slevám, doplňkovým službám, bonusům.

Loterijni plastové karty

– používá se k provedení loterie, losování aktuálních cen. Jako dárek kupujícímu může tato karta být impulsem k upoutání pozornosti připravované reklamní akce ve Vašem podniku. Loterijní karta představuje standardní scratch – kartu, na které je jedno, zřídka dvě pole s nanesenou informací skryté pod ochrannou vrstvou, která se snadno setře mincí.

Smart karta (karta s mikroprocesorem)

– plastová karta se zabudovaným elektronickým zařízením – mikročipem – umožňujícím uložit, zpracovat a rovněž ochránit před nepovoleným využitím velké množství informací. Díky rozsáhlým možnostem je uplatnění smart-karty možné v libovolné oblasti činnosti. Smart-karty se aktivně využívají jako platební, dopravní (karty pro platbu cestovného v metru), identifikační karty (propustky do podniku) a další.

Bezkontaktní smart karty

– plastové karty, kde je nositelem informace vestavěný čip, obsahující informace o držiteli plastové karty. Všechny údaje  zanesené na plastové kartě se čtou pomocí speciálního zařízení (reader). Čtení informace se provádí pomocí zvláštního číselného kódu vloženého do čípu smart-karty, vysílajícího v rozsahu rádiových vln.

Předplatitelské plastové karty

– plastové karty, vydávané obchodními společnostmi za účelem rychlé úhrady jimi poskytnutých služeb: internetové karty, telefonní karty, karty pohonných hmot (tankovací) a jiné. Informace na těchto kartách jsou uchovávány zpravidla na mikročípu, nebo pod stíracím scratch-panelem.


Další stránka: Kalkulačka na plastové karty