O nás

Dovolte vážení obchodní přátelé, abych představil firmu MicroPlus s.r.o.

Naše společnost byla založena v roce 2003. Jedním z našich stěžejních cílů, který byl definován při vzniku společnosti MicroPlus s.r.o. bylo dobré jméno společnosti. Chceme být společností, ke které se zákazníci budou vracet. Společností, ke které budou mít plnou důvěru. Společností, která vždy splní to, co slíbí. K dostání těchto závazků, jsme museli vynaložit velké investice. Díky těmto počátečním investicím se nám podařilo snížit naše provozní náklady na minimum a jsme tak schopni nabízet služby za jedinečné ceny při zachování kvality služeb.

Velký důraz je také kladen na výběr týmu pracovníků, který je vždy připraven řešit každý Váš problém. Jak na tým pracovníků jako celek, tak i na každého jednotlivce jsou kladeny maximální nároky na jeho znalosti a dovednosti, které jsou neustále zdokonalovány a rozšiřovány o nejnovější trendy v okruhu jejich působnosti.

Hlavní zaměření firmy:
  • výroba viyzitek
  • výroba plastových karet

Další stránka: Kontakt